Πρόγραμμα προθέρμανσης της Ουκρανίας  (Βουλγαρία - Ουκρανία : 0-1 14.11.2012)