Άμυνα ζώνης

ΑΜΥΝΑ ΖΩΝΗΣ Άμυνα ζώνης … ένα επιθυμητό σύστημα με πολλά πλεονεκτήματα εάν εφαρμοστεί σωστά, αλλά και με μειονεκτήματα εάν η ζώνη παρουσιάσει κενά από έναν έστω παίκτη.

 

Πότε χρησιμοποιούμε αμυντικά συστήματα.

Καταρχάς, τα αμυντικά συστήματα στο ποδόσφαιρο δεν μπορούν να εφαρμόζονται κάτω από οποιαδήποτε κατάσταση.  Όταν η άμυνα δέχεται σοβαρή απειλή ή όταν οι αντίπαλοι υπερτερούν αριθμητικά,  δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για ζώνη ή προσωπικό μαρκάρισμα.