Αμυντική λειτουργία στο 4-3-3

Η τοποθέτηση και η διάταξη της ομάδας στην αμυντική λειτουργία στο 4-3-3. Ο τρόπος που λειτουργεί η ομάδα μας κατά την αμυντική φάση εξαρτάται από το σύστημα που χρησιμοποιεί ο αντίπαλος, από το σκορ του παιχνιδιού, από την φυσική κατάσταση της ομάδας κ.τ.λ.
Είναι πολύ σημαντικό για μία ομάδα να έχει κατανοήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προπονητή όσον αφορά τον τρόπο που θα επανακτήσουμε τη μπάλα. Η αμυντική λειτουργία της ομάδας μας ξεκινάει από την επίθεση και πρέπει να έχουμε καθορίσει κάποιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους παίκτες, οι οποίες είναι οι εξής: