# Συνδρομή Κατηγορία Τιμή
1 Ετήσια Συνδρομή Καμία κατηγορία 40.00 EUR
2 Ετήσια Συνδρομή + Εγχειρίδια Καμία κατηγορία 60.00 EUR
3 Ετήσια Συνδρομή + CoachLab Καμία κατηγορία 180.00 EUR