Άσκηση Βελτίωσης Ατομικής Αμυντικής Συμπεριφοράς


Παρακάτω θα δείτε μια άσκηση, που αφορά στην βελτίωση της αμυντικής συμπεριφοράς των ποδοσφαιριστών σε ατομικό επίπεδο. Είναι πολύ εύκολη οργανωτικά, απλή και κατανοητή, με ουσιαστική επίδραση κατά τη γνώμη μου, στην βελτίωση των ποδοσφαιριστών.
1. Βελτίωση αμυντικής συμπεριφοράς 1:1 με διαγώνια τοποθέτηση στους χώρους παιχνιδιού
Άσκηση Βελτίωσης Ατομικής Αμυντικής Συμπεριφοράς
Σχήμα 1
Στους χώρους που φαίνονται στο παραπάνω σχήμα, οργανώνουμε 4 μικρά γήπεδα στα οποία οι ποδοσφαιριστές μας αγωνίζονται  σε σχέση 1:1. Οι ακραίοι μας αμυντικοί τοποθετούνται στα εξωτερικά γηπεδάκια, ενώ οι κεντρικοί αμυντικοί στα 2 εσωτερικά. Το μεγάλο πλεονέκτημα της άσκησης και της οργανωτικής αυτής μορφής, είναι πως οι ποδοσφαιριστές, δραστηριοποιούνται στους ίδιους...

Read more http://vpsoccercoach.blogspot.com/2012/04/4.html

Leave your comments

Guest
Σάββατο, Αύγουστος 19, 2017
0 characters
terms and condition.
  • No comments found